تعرفه:

قیمت 250 کلمه (یک صفحه) به تومان

جهت ترجمه

طلایی

نقره ای

برنزی(دانشجویی)

انگلیسی به فارسی

11500

9200

5000

فارسی به انگلیسی

21500

13000

---

پلن طلایی

ترجمه کاملا تخصصی، مناسب برای چاپ در ژورنال، ارائه به کنفرانس، به همراه بازخوانی

پلن نقره ای

ترجمه ی مناسب برای پروژه و پایان نامه

پلن برنزی ( دانشجویی)

ترجمه انگلیسی به فارسی برنزی (دانشجویی)، ترجمه ارزان، مناسب برای متن عمومی، تولید محتوای سایت ها و وبلاگ ها


زمان:

به شکل متعارف هر 4 صفحه یا 1125 کلمه در یک روز، ترجمه می گردد.
درصورتی که زمان درخواستی مشتری از زمان متعارف کمتر شود، مابقی کلمات خارج از جدول زمانی ، قیمت دوبرابر خواهند داشت .

تعداد صفحه

زمــان تحویل

1 تا 9 صفحه

0 تا 2 روز

10 تا 25 صفحه

2 تا 6 روز

26 تا 50 صفحه

6 تا 11 روز

100 تا 51 صفحه

2 تا 6 روز

101 تا 200 صفحه

18 تا 31 روز

201 تا 500 صفحه

31 تا 69 روز


طراحی و اجرا توسط شرکت ستاره سیستم اهواز(اکسین سافت)