درباره ما


سایت آی ترا  قصد دارد محلی را برای رقابت سالم بین مترجم ها جهت کسب و کار و ایجاد شرایطی ایده آل برای انجام سفارش های ترجمه برای مشتریان خود دارد و در این امر میکوشد که نظر هر دو گروه کاری را کاملا برآورده سازد.آی ترا  سعی بر جذب مترجم با کیفیت و خدمت رسانی مناسب به کاربران و مشتریان سایت می باشد. از این رو جذب مترجم با آزمون آنلاین در پنل کاربری ایشان مقدور می باشد.رویکرد اصلی سایت، مناقصه پروژه های ترجمه می باشد و مخاطبین هدف آن انتشارات، کافی نت ها ، دانشجویان و ... می باشد.

این سایت در سال 1394 طراحی گردیده و برای آینده ای بهتر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.

صاحب امتیاز: علی ابوالحسنی