ترجمه مقاله


ترجمه مقاله

 سایت آی ترا  با تکیه بر فریلنسر هایی قوی و آزموده شده با تحقیق در کسب و کارهای موجود به این مهم رسیده است که عمده نیاز ترجمه، ترجمه مقالات دانشجویی می باشد، با توجه به همین نکته بر آن شدیم تا تیم فریلنسر های خود را تکمیل تر کنیم تا مشتریان ما بتوانند از پیشنهاد های بیشتر و بهتری برخودار شوند.

ترجمه مقالات در دسته بندی های تخصصی ترجمه میگنجد از همین رو بهتر دانستیم که کارفرما (مشتری) هنگام ثبت سفارش قسمتی از مقاله خود را جهت تست فریلنسر در سایت بارگزاری کند تا علاوه بر پیشنهاد قیمت کیفیت کار مترجم را در زمینه مورد نظر بهتر ارزیابی کند.