مراحل ثبت سفارش در آی ترا

ثبت سفارش

فایل یا فایل های مورد نظر خود را درون سایت آپلود کنید.

برآورد هزینه و زمان

فایل دریافت شده بررسی و هزینه و زمان مورد نیاز ترجمه به صورت یک فاکتور به شما ارسال می شود.

پرداخت

برای پرداخت می توانید به صورت آنلاین، پرداخت کارت به کارت و فیش بانکی اقدام نمایید.

انجام ترجمه

مترجمین "آی ترا" با دقت کار ترجمه شما را انجام خواهند داد.

دانلود متن ترجمه شده

پس از به پایان رسیدن کار ترجمه ی شما، می توانید متن ترجمه شده را دانلود کنید.

راهنمای ارسال سفارش دانلود


طراحی و اجرا توسط شرکت ستاره سیستم اهواز(اکسین سافت)