فعاليت تيم آي ترا

تيم آي ترا متشکل از مجموعه اي از مترجمين متخصص در رشته و زمينه هاي کاري مختلف بوده که با تعهد کاري و دقت بالا، سعي بر رضايت مشتري دارند. با توجه به حساسيت ما بر رضايت مشتري ناظر فني با اختصاص کار به مترجم مرتبط و نظارت بر کار ايشان درصد کيفي کار را بالا برده و همچنين از نظر زمانبندي در اتمام به موقع کار مترجمين، کيفيت کار تيم آي ترا را در سطح بالايي قرار داده اند.

صاحب امتياز سايت

نام:علي ابوالحسني
تحصيلات:فوق ليسانس نرم افزار از دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

ناظر کيفي و مديريت تيم آي ترا

نام:کبري شريفي
تحصيلات:فوق ليسانس MIS از دانشگاه يونشوپينگ سوئدطراحی و اجرا توسط شرکت ستاره سیستم اهواز(اکسین سافت)