آی ترا - مترجمان ما آماده ثبت پیشنهاد قیمت برای سفارش شما هستند

ثبت نام

نظارت بر مناقصات

تیم نظارت ای ترا علاوه بر برگزاری آزمون اولیه از مترجمین بر تحویل ترجمه ها نظارت دارد و در هنگام بروز مشکلات در کنار کارفرماان و مترجمان برای رفع مشکلات پیش احتمالی خواهد بود.

تسویه‌حساب

براساس شماره شبا ی اعلام شده، در پایان روز بیستم هر ماه، به صورت خودکار، تسویه حساب ها انجام شده و درآمد ها حداکثر تا سه روز کاری پس از آن به حساب مترجمان واریز خواهد شد.

چگونه در مناقصه شرکت کنم؟

به محض ثبت سفارش اطلاع رسانی به مترجم‌ها انجام خواهد شد، سپس هر مترجم با وارد شدن به پنل کاربری از روی دیوار می‌تواند سفارش‌های ثبت شده را ببیند و پس از گرو گذاری 10 درصد از مبلغ پیشنهادی نزد سایت، پیشنهاد قیمت را ثبت کند. این مبلغ جهت تضمین انجام کار در حساب سایت مسدود می‌ماند و پس از اتمام موفقیت آمیز ترجمه به حساب مترجم عودت داده خواهد شد.

استخدام مترجم

ثبت نام